Tryptagonals.com:ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: boyz3451 ที่ 14-01-2018 , 04:20:24

หัวข้อ: ข้อสอบงานราชการไทย
เริ่มหัวข้อโดย: boyz3451 ที่ 14-01-2018 , 04:20:24
รายละเอียดมี

1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรมคุมประพฤติ

2 พระราชบัญญัติกฎระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551

3 พระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย จริยธรรม รวมทั้งจรรยาของข้าราชการ

5 แนวข้อสอบระเบียบ จริยธรรม รวมทั้งจรรยาของข้าราชการ

6 ข้อสอบ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม

7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตราที่ 56-48 และ 74-76

8 พ.ร.บ.กรรมวิธีปฏิบัติการคุมพฤติกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 รวมทั้งปรับปรุงเสริมเติม 

9 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดสิ่งเสพติด พ.ศ.2545

10 พ.ร.บ.กรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

11 ระเบียบปฏิบัติกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครคุมทำตัว พ.ศ.2547

12 ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

13 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมกระทำ

14 ความรู้ด้านงานคุมทำตัว

15 วิชาความรู้เกี่ยวับอาชญาวิทยา

16 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนรวมทั้งครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

17 แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์  พุทธศักราช  2479  รวมทั้งที่ปรับแต่งเพิ่มอีก

18 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูความสามารถผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช2545

19 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาแล้วก็ทัณฑวิทยา

20 แนวข้อสอบเก่ากรมคุมประพฤติ
(https://dy.lnwfile.com/_/dy/_raw/wz/no/b7.jpg)
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบราชการ (https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/article)

ขอบคุณบทความจาก : https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/article (https://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/article)

Tags : แนวข้อสอบราชการ,คู่มือสอบราชการ